Category Archives: Sách đầu tư

NĂM SINH CŨNG QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

Những cuốn sách viết về thành công của những con người ”vĩ đại” thường tổng...

SỬ DỤNG ĐƯỜNG MA10 NGÀY— các điểm mua pocket pivot tiếp diễn

Khi các cổ phiếu đã xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá...

BIẾN GIAO DỊCH MANG TÍNH ĐẦU CƠ THÀNH ĐẦU TƯ

Một trong những quy tắc đó là đừng bao giờ biến những giao dịch mang...

CHIẾN LƯỢC XOAY TUA CÁC NGÀNH (NHÓM NGÀNH) MẠNH NHẤT (phần 3): dòng tiền lớn đang ở đâu

Ở những thời điểm mấu chốt của thị trường như sự xuất hiện của những...

CHIẾN LƯỢC XOAY TUA CÁC NGÀNH (NHÓM NGÀNH) MẠNH NHẤT (phần 2): quản lí danh mục đầu tư

Một số người không đủ kiên nhẫn để giữ lâu được những cổ phiếu đang...

CHIẾN LƯỢC XOAY TUA CÁC NGÀNH (NHÓM NGÀNH) MẠNH NHẤT (phần 1)

Chiến lược giao dịch dựa trên Vòng quay ngành rất phổ biến vì chúng có...

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG (Phần 2): xác định xu hướng dài hạn bằng chart tháng

Xu hướng dài hạn sử dụng tín hiệu giao nhau trên biểu đồ hàng tuần...

TRÒ CHƠI THAO TÚNG GIÁ CỔ PHIẾU

“Trò chơi thao túng” vì trong thời kỳ hoàng kim nó đúng là một trò...

LEADER KCN ĐANG HÌNH THÀNH GIÁ ĐÓNG CỬA THẮT CHẶT TRONG 3 TUẦN

Giống như mẫu hình nền giá phẳng, sau các cổ phiếu dẫn dắt tạo điểm...

PHÊ PHÁN CỦA KENNETH A.STERN VỚI CANSLIM CỦA ONEIL

Chúng ta tham khảo thêm phê phán của Kenneth A.Stern với phương pháp canslim của...

097 566 1281