XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG (Phần 2): xác định xu hướng dài hạn bằng chart tháng

Xu hướng dài hạn sử dụng tín hiệu giao nhau trên biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng của đường trung bình di động. MA “nhanh” và “chậm” được sử dụng; MA nhanh được tính trong khoảng thời gian ít hơn và sẽ phản ứng với những thay đổi giá nhanh hơn MA chậm. Nhìn vào biểu đồ hàng tháng (mỗi điểm dữ liệu đại diện cho một tháng) trong đó EMA 6 và EMA 10 (khoảng thời gian 6 tháng và 10 tháng) được sử dụng. Xu hướng tăng khi đường EMA 6 nằm trên đường EMA 10 và giảm khi nó nằm dưới. Khoảng thời gian 20 năm từ 2000 đến năm 2020 ở thị trường chứng khoán Việt Nam (hình trên) là một ví dụ hoàn hảo cho thấy phương pháp trên có thể hoạt động tốt như thế nào. Nó không phải lúc nào cũng hoạt động hoàn hảo, nhưng nhìn chung nó rất hiệu quả trong việc xác định chính xác xu hướng.

Ở tháng 1/2020,đường EMA 6 (đường mầu hồng) cắt xuống đường EMA 10 (đường mầu xanh lá cây), báo hiệu 1 xu hướng giảm dài hạn kéo dài từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2020 (hình dưới).

Đường EMA 6 vượt lên trên đường EMA 10 vào tháng 7 năm 2008 báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng dài hạn mới kéo dài đến  giữa năm 2010 và ở tháng 1/2013 đường EMA 6 cũng vượt lên trên đường 10 EMA, báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng dài hạn mới kéo dài đến tháng 3 năm 2015. Trong khi đó đường EMA 6 cắt xuống đường EMA 10 vào tháng 1/2008 báo hiệu sự bắt đầu một xu hướng giảm dài hạn kéo dài đến tháng 7 năm 2009.

Các kết hợp trung bình động được chọn không phải là “viên đạn ma thuật”. Chúng có hiệu quả đối với Phân tích Quyết định Xu hướng, nhưng các kết hợp khác cũng có thể được sử dụng tương tự.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097 566 1281