MẪU HÌNH NỀN GIÁ DỐC LÊN— thường được sinh ra ở thị trường con gấu

Đây không phải là mẫu hình xuất hiện thường xuyên như các mẫu hình VCP (thu hẹp biên độ), mẫu hình cốc không có tay cầm, mẫu hình cốc tay cầm, mẫu hình hai đáy và mẫu hình nền giá phẳng.  Mẫu hình nền giá dốc lên là hiếm gặp nhưng nó vẫn là mẫu hình tăng giá rất mạnh mẽ. Sau khi cổ phiếu tăng giá mạnh từ nền giá đầu tiên. Cổ phiếu này sẽ xuất hiện ba đợt kéo ngược từ 10%-20% với đáy sau cao hơn đáy trước, mỗi lần kéo ngược  xuất hiện vì thị trường chung đang có điều chỉnh là đây là mô hình mà nhiều siêu cp hình thành ở giai đoạn thị trường tạo đáy sau khi chỉnh trên 20 % (thị trường giảm giá— thị trường con gấu).

Chúng ta tham khảo 1 số ví dụ ở thị trường chứng khoán Việt Nam:

CP Vea năm 2019

CP GEG năm 2019

Cổ phiếu FPT năm 2014

Cổ phiếu BMC năm 2012

Mô hình bị lỗi là khi mà một trong 3 lần kéo ngược nhỏ hơn 10 % hoặc lớn hơn 20 %, hay thay vì kéo ngược thì lại kéo lên như ví dụ cổ phiếu VTP ở năm 2019:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097 566 1281