THẢ TRÔI CÙNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH

Sau khi bạn tìm thấy hệ thống phù hợp với tính cách, góc nhìn của bạn về thị trường thì bạn cần thoải mái giao dịch hệ thống này. Điều này sẽ là bước thứ 2 bạn làm trên con đường đi tới lợi nhuận ổn định trong đầu tư. Điều cốt lõi ở đây là đạt được kinh nghiệm qua nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Thư giãn trong khi giao dịch sẽ thường giúp bạn quản trị giao dịch tốt hơn. Có một thực tế đơn giản là khi bạn thư giãn, việc ra quyết định của bạn sẽ tốt hơn.
Sự thoải mái sẽ tới khi bạn tự tin vào hệ thống, sự tự tin thu được bằng việc giao dịch hệ thống lặp đi lặp lại, qua nhiều năm, với các điều kiện thị trường khác nhau và vô số tín hiệu giao dịch. Bạn sẽ học cách tin tưởng hệ thống giao dịch của mình và học cách để thả trôi các giao dịch của mình. Việc quản lí tỉ mỉ các giao dịch, đặc biệt khi giao dịch các khung thời gian dài hạn là một lỗi phổ biến của các nhà giao dịch mới. Nếu bạn có thể rời máy tính sau khi mở một giao dịch thì bạn đã có sự tự tin với hệ thống của mình. Sự tự tin này chỉ giành cho các nhà giao dịch kiểm chứng quá khứ rõ ràng.
Tăng tốc quá trình học tập bằng việc kiểm chứng quá khứ. Không quan trọng phương pháp kiểm chứng quá khứ của bạn là gì; mà điều quan trọng là bạn phải thực hiện nó. Thử nghiệm qua nhiều lệnh sẽ cho phép bạn chuẩn bị tốt hơn để đưa ra các quyết định có hệ thống giao dịch. Khi bạn xét thấy hệ thống giao dịch của mình có lợi nhuận, bạn có thể bắt đầu thoải mái với hệ thống hơn bằng cách thực hiện thử nghiệm tăng cường, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu cho kinh nghiệm giao dịch với hệ thống. Bước tiếp theo của bạn sẽ trở thành chuyên gia với hệ thống của mình. —— trích dẫn từ cuốn sách Phương pháp price action tinh gọn—- Alex Nekritin- Tiến sĩ Walter Peter.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097 566 1281