BẠN CÓ PHẢI CHUYÊN GIA ĐẦU TƯ:

Lý do hàng đầu khiến các nhà giao dịch thất bại trong đầu tư ở ttck đó là hầu hết các nhà giao dịch không có kĩ năng chuyên nghiệp. Hầu hết các nhà giao dịch bắt đầu giao dịch hệ thống mà không có trải nghiệm nhiều việc giao dịch hệ thống đó. Khi sự cố đầu tiên xuất hiện (ví dụ mua phải những cổ phiếu có chuỗi thua lỗ kéo dài, bán xong thì cổ phiếu tăng mạnh, không biết nên xử lí như thế nào khi thị trường có những biến động quá mạnh…).
Để trở thành 1 chuyên gia trong bất kỳ điều gì, bạn phải thực hành nó ít nhất 10.000 lần. Nếu bạn trở thành 1 chuyên gia với hệ thống bạn đã chọn, bạn có thể phải thực hiện 10.000 giao dịch mà sẽ có thể tốn nhiều năm để thực hiện, hoặc bạn có thể kiểm chứng quá khứ hệ thống của mình. Bằng việc nghiêm túc thử nghiệm hệ thống qua hàng ngàn giao dịch, bạn sẽ nhanh chóng đạt được kĩ năng chuyên nghiệp với hệ thống của mình. Việc thử nghiệm nghiêm túc hệ thống của bạn nghĩa là thực hiện các giao dịch như là bạn sẽ làm với tài khoản thật: giao dịch từ phía bên tay phải của biểu đồ (tức là giao dịch với dữ liệu thực tế thị trường), không có lợi thế trong việc biết trước dữ liệu và áp dụng nghiêm ngặt các qui tắc giao dịch.
Các chuyên gia tâm lí học cho rằng các chuyên gia ở mức độ cao nhất thấy khó khăn trong việc dạy các kỹ năng chuyên nghiệp của mình. Trên thực tế, các chuyên gia biết phải làm gì, vì hành vi chuyên nghiệp của họ là tự động, Họ không phải nghĩ về thứ họ làm, mà họ chỉ làm nó mà thôi. Những người bình thường mới mất nhiều thời gian suy nghĩ về các qui trình, thiết lập chúng 1 cách đúng đắn, và cứ thế. Còn các chuyên gia thì mất thời gian nghĩ về cách họ diễn giải đúng thông tin— với một cách tiếp cận rất khác biệt, —— trích dẫn từ cuốn sách Phương pháp price action tinh gọn—- Alex Nekritin- Tiến sĩ Walter Peter.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097 566 1281