ĐẦU TƯ THEO NHÓM:

 

Nói chung, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các nhóm thường đưa ra quyết định chính xác hơn so với từng cá nhân riêng lẻ. Nếu chia sẻ nhiều thông tin hơn, và cân nhắc nhiều quan điểm hơn, việc thảo luận theo nhóm sẽ cải thiện quá trình ra quyết định.

Sự sáng suốt của hành vi đám đông có lẽ được minh họa rõ nét nhất trong nền kinh tế nói chung thông qua hệ thống giá thị trường tự do. Sự đa dạng của các quyết định do các khách hàng và nhà sản xuất đưa ra khiến nền kinh tế tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ được yêu thích. Phản ứng trước sức mạnh của cung và cầu, hệ thống giá dẫn đường cho nền kinh tế thông qua bàn tay vô hình (theo Adam Smith) để sản xuất ra khối lượng sản phẩm chính xác.

Hàng triệu nhà đầu tư cá nhân và tổ chức thông qua các quyết định mua và bán chọn lọc đã tạo ra bảng giá thị trường cổ phiếu sôi động và làm cho một số cổ phiếu có vẻ thành công như các cổ phiếu khác. Trong khi các dự đoán về doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp trong tương lai thường sai lầm, quyết định theo nhóm có vẻ chính xác hơn quyết định mà một nhà đầu tư riêng lẻ đưa ra. Hầu hết các nhà quản lý danh mục năng động cảm thấy hổ thẹn khi lợi nhuận của họ bị so sánh với các kết quả đầu tư vào một quỹ chỉ số vốn cổ phần đa dạng, chi phí thấp.

Tuy nhiên, thị trường nói chung không phải lúc nào cũng đưa ra các quyết định định giá chính xác. Có những lúc, đám đông hành động điên cuồng như chúng ta đã thấy từ thời kỳ bong bóng củ hoa tu-líp thế kỷ XVII tới thời kỳ cổ phiếu Internet trong thế kỷ XXI. Chính tâm lý hành động theo đám đông một cách phi lý như vậy đã thu hút sự chú ý của tài chính hành vi. Một hiện tượng được công nhận rộng rãi trong nghiên cứu hành vi đám đông là sự tồn tại của “suy nghĩ theo nhóm”.

Các nhóm đôi khi khiến người khác tin rằng một số quan điểm không chính xác thực ra lại đúng. Chắc chắn, các dự đoán theo nhóm lạc quan quá mức về lợi nhuận tiềm năng của Internet và việc định giá sai các cổ phiếu Nền kinh tế mới trong suốt những năm đầu thế kỷ XXI, là các ví dụ về sự bất hợp lý của các hành động theo nhóm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097 566 1281