Category Archives: Thị trường

CUỘC PHỎNG VẤN VỚI GIL BLAKE – BẬC THẦY VỀ TÍNH KIÊN ĐỊNH (PHẦN 2)

Gil Blake là một nhà kinh doanh và quản lý quỹ người Mỹ được kính...

GIL BLAKE – BẬC THẦY VỀ TÍNH KIÊN ĐỊNH (PHẦN 1)

Hãy tưởng tượng biến 100 đô la thành 86.380 đô la trong 11 năm, với...

LÝ THUYẾT VỀ CHU KỲ BẦU CỬ TỔNG THỐNG: Ý NGHĨA, TỔNG QUAN, VÍ DỤ

Lý thuyết chu kỳ bầu cử tổng thống là gì? Lý thuyết về chu kỳ...

TIỀN BẠC CÓ THỂ MUA ĐƯỢC THỜI GIAN – JOEL GREENBLATT

   Một trong những sở thích của tôi là chèo thuyền chứ không phải là...

QUY TẮC 4 TUẦN CỦA RICHARD DOCHIAN (PHẦN 2)

Có những lựa chọn khác thay thế cho đường trung bình động trong một loạt...

RICHARD DONCHIAN: BÀI HỌC QUÝ GIÁ TỪ HUYỀN THOẠI GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG (PHẦN 1)

  “Nếu đó không phải là lỗi của chúng tôi thì chúng tôi không thể...

PHÙ THUỶ CHỨNG KHOÁN VICTOR SPERANDEO (PHẦN 1)

  Victor Sperandeo sinh năm 1945, tại Mỹ. Ông bắt đầu sự nghiệp giao dịch...

CUỘC PHỎNG VẤN VỚI DOANH GIA HÀNG ĐẦU CỦA MỸ VICTOR SPERANDEO – THỊ TRƯỜNG CŨNG LÃO HOÁ (PHẦN 2)

Sao anh lại trở thành một doanh gia? Sự quan tâm của tôi có nguồn...

CHU KỲ 54 NĂM CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Chúng ta hãy giả định thị trường tồn tại một chu kỳ 54 năm, phù...

AL WEISS – BỘ BÁCH KHOA TOÀN THƯ VỀ BIỂU ĐỒ GIÁ

Weiss thường giữ thái độ khiêm tốn và cố gắng tránh những buổi phỏng vấn...

097 566 1281