Định thời điểm thị trường (phần 9): Đường MA50— hướng dẫn cách mua cổ phiếu dẫn dắt ở giai đoạn thị trường ở xu hướng giảm.

Những nhà đầu tư kinh nghiệm họ sẽ biết cách xử lí linh hoạt ở các thời điểm khác nhau của thị trường để lựa chọn cổ phiếu cũng như nâng hoặc giảm tỉ trọng của những cổ phiếu mạnh mẽ trong thị trường. Và nhà đầu tư có thể sử dụng nhiều phương pháp trong việc hạ hoặc gia tăng tỉ trong, riêng cách sử dụng đường MA50 là vô cùng hiệu quả để gia tăng tỉ trọng của những cổ phiếu dẫn dắt thị trường tại những nhịp tích lũy của cổ phiếu đó. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp kể cả sử dụng phân tích kỹ thuật hay cơ bản đều ưa thích mua sau khi giá điều chỉnh và nảy lên khỏi đường MA 50 ngày (gọi là mua ở “dip”). Nhiều hệ thống giao dịch định lượng đã tích hợp công cụ MA50. Đây là đường được sự bảo trợ của các nhà đầu tư tổ chức và chuyên nghiệp nếu họ đánh giá cp vẫn ổn thì khi cp di chuyển về gần đường MA50 họ sẽ mua vào giúp cho giá cổ phiếu nảy ngược lên.

Đường trung bình di động 50 ngày (gọi tắt là MA50 ngày) là chỉ báo cực kỳ quan trọng và phổ biến đối với mọi nhà giao dịch. Sử dụng đường trung bình di động như đường hỗ trợ, chủ yếu là MA50 mua khi cp giảm về hoặc thấp hơn đôi chút MA50 với  với khối lượng thấp  (cho thấy các nhà đầu tư tổ chức không hoảng loạn bán tháo cổ phiếu ra), sau đó  nảy mạnh lên với khối lượng lớn. Nên mua khi cp đang tích lũy ở nền giá số 2, số 3, số 4 và là lần chạm MA50 lần thứ nhất và thứ 2 tính từ đầu năm. Ở những lần nảy lên thứ 3, thứ 4 thì cổ phiếu đã tăng quá xa khỏi nền giá nên mức độ rủi ro sẽ cao.

Chúng ta có thể tham khảo cách mua một số cổ phiếu dẫn dắt ở những năm trước như sau:

HBC— cổ phiếu dẫn dắt thị trường năm 2017, ở nền giá số 3 cp đã có 2 lần nảy mạnh lên sau khi chạm hoặc thủng đường MA50, đã tạo ra 2 điểm mua bổ sung vị thế 

PHR là cổ phiếu dẫn dắt thị trường năm 2019, sau khi breakout ở mô hình 2 đáy (nền giá số 1), cổ phiếu này đã có 2 lần kéo ngược chạm MA50 và này mạnh lên, đây là 2 điểm mua bổ sung vị thế rất tốt cho PHR

.

Quan sát các cp dẫn dắt thị trường giai đoạn vừa qua chúng ta cũng có 2 cp có điểm nảy mạnh lên sau khi chạm hay thủng đường MA50 là PLC và DGW:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097 566 1281