THỊ TRƯỜNG RẤT RỘNG LỚN: quá yêu quí 1 cổ phiếu là điều xa xỉ

Ở những năm mà dòng tiền chảy vào thị trường cuồn cuộn, từng lớp từng lớp cổ phiếu, nhóm ngành, ngành thay nhau tăng giá mạnh như 2016, 2017, 2018, 2019 (nhiều ngành mạnh, tiền hơi yếu), 2020,… thì việc giao dịch linh hoạt, năng động đôi khi lại có hiệu quả cao hơn việc cứ bám vào 1-2 cổ phiếu đã tăng mạnh ở vài tháng, vài năm trước nhưng đang suy yếu, có thành tích kém hơn nhiều cổ phiếu khác ở giai đoạn hiện tại của thị trường.
Khi chúng ta thấy một cổ phiếu tăng giá mạnh trong một thời gian, tăng qua nhiều nền giá, cứ sau mỗi lần điều chỉnh, cổ phiếu lại lầm lũi tiến lên. Càng ngày, chúng ta sẽ bồi đắp niềm tin vững chắc rằng, cổ phiếu này sẽ còn tăng giá trong một thời gian dài nữa. Tuy nhiên, sự tăng giá của cổ phiếu nó giống như chu kì vòng đời của một sinh vật vậy, có thịnh sẽ có suy. Ở giai đoạn cực thịnh thì có thể kéo theo một giai đoạn trì trệ, thậm chí suy giảm, suy yếu.
Nhà đầu tư năng động, nhiều kinh nghiệm họ luôn nhận ra được các chu kì tăng giá, và giảm giá của các cổ phiếu và nhóm ngành cổ phiếu nên việc họ luân chuyển dòng tiền theo các cp, nhóm ngành, ngành đang đạt hiệu suất cao, đang mạnh nhất thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận là việc nên làm. Hãy nhớ, thị trường nó không thay đổi, nó chỉ lớn lên cùng bạn thôi, khi bạn giỏi lên, thì thị trường cũng khó chơi hơn. Bạn không thể bám vào những kinh nghiệm thành công xưa cũ để tồn tại ở ttck lâu dài được. Không có gì là mãi mãi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097 566 1281