TẦM QUAN TRỌNG CỦA XU HƯỚNG

Phân tích phân kỳ cho phép chúng ta sử dụng chỉ số đo dao động với lợi ích lớn nhất. Tuy nhiên các bạn nên thận trọng với việc đặt quá nhiều chú ý vào phân tích phân kỳ trong khi phân tích xu hướng cơ bản bị bỏ qua hoặc xem xét qua loa. Phần lớn các tín hiệu mua từ chỉ số đo dao động hoạt động tốt nhất khi giá đang ở xu hướng giảm. Điểm xuất phát để bạn phân tích thị trường luôn là xác định xu hướng chung của thị trường. Nếu thị trường đang có xu hướng tăng thì chiến lược mua nên được xây dựng. Chỉ số đo dao động sau đó có thể dùng để xác định thời điểm tham gia thị trường. Nhìn chung chúng ta nên mua khi thị trường đang ở điểm quá bán trong xu hướng tăng, bán khi thị trường đang ở điểm quá mua trong xu hướng giảm. Hoặc bán khi đường động lực giao xuống dưới đường số 0 và xu hướng chính là tăng điểm và mua khi đường động lực giao lên trên đường số 0 và xu hướng chính là giảm điểm.

Tầm quan trọng của việc giao dịch theo chiều của xu hướng chính cũng không nên được phóng đại quá mức. Việc xem trọng quá mức chỉ số dao động nguy hiểm ở chỗ nó cám dỗ chúng ta sử dụng hiện tượng phân kỳ như một cái cớ để khởi động giao dịch ngược với xu hướng chung. Hành động này thường gây tốn kém và đau đớn. Chỉ số đo dao động dù khá hữu ích như phân tích nhưng cũng chỉ là một trong số nhiều công cụ phân tích kỹ thuật và phải luôn luôn được sử dụng như công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế phân tích xu hướng cơ bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097 566 1281