BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN THANH KHOẢN, SỢ HÃI NTN?

 

Biến động của thị trường chứng khoán là ngẫu nhiên. Nhà giao dịch, nhà đầu tư và các phương tiện truyền thông có thể đưa ra các dự đoán về thị trường như thể mọi người hiểu thật sự hiểu nó. Điều quan trọng, tất nhiên, là kết quả. Biến động là một yếu tố quan trọng quyết định kết quả và do đó xứng đáng được xem xét chặt chẽ. Biến động có nghĩa là sự thay đổi nhanh chóng và không thể đoán trước, nhưng có bao nhiêu nhà đầu tư thực sự hiểu được sự biến động tài chính? Có bao nhiêu nhà đầu tư nắm bắt được sự biến động ảnh hưởng đến kết quả / kết quả đầu tư của họ?

Thậm chí quan trọng hơn, những người hiểu rằng sự biến động là một thước đo nghịch đảo của thanh khoản, nền tảng mà thị trường hoạt động trơn tru và số nhà đầu tư đứng ngoài thị trường. Để trả lời câu hỏi, chỉ cần xem xét các trích dẫn sau đây của Larry McCarthy- Giá cao hơn kích thích người người mua. Giá thấp hơn kích thích  người bán. ”  Trong điều kiện thực tế, thanh khoản giảm khi nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn tăng lên.

Nỗi sợ hãi có ảnh hưởng ngắn hạn mạnh mẽ hơn trên thị trường hơn là lòng tham. Các nghiên cứu hành vi cho thấy các nhà đầu tư đưa ra các quyết định phi lý có lợi cho việc bảo vệ hơn lợi nhuận. Chẳng hạn, khi được yêu cầu chọn giữa nhận 90 đô la hoặc có 90% cơ hội giành được 100 đô la, hầu hết mọi người sẽ tránh được rủi ro và lấy 90 đô la. Về mặt toán học, kết quả mong đợi trong cả hai trường hợp là 90 đô la, nhưng hầu hết mọi người chọn để tránh rủi ro không nhận được gì. Sợ hãi, hoặc có nguy cơ thua lỗ, là một động lực thúc đẩy thị trường lớn hơn so với lòng tham. Lòng tham cần có thời gian để phát triển. Nỗi sợ hãi phát triển đột ngột và ít chú ý.

Khi niềm tin của nhà đầu tư cao, thanh khoản cao và biến động thường thấp. Rất nhiều người mua và người bán sẵn sàng giao dịch giúp đảm bảo thị trường có trật tự. Tuy nhiên, khi người mua tiềm năng trở nên lo ngại về rủi ro thua lỗ, thanh khoản sẽ mất dần. Người mua đứng ngoài, người bán sẽ bán bất kỳ giá nào để bảo vệ chống lại sự sụt giảm tài khoản hơn nữa, và giá trở nên biến động hơn. Sự đột ngột của sự biến động gia tăng và giả định sai về giá phân phối thông thường dẫn đến những hạn chế không thể thống kê.

Thanh khoản kém, tự mãn cao, giao dịch thận trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097 566 1281