10 Yếu Tố Tạo Nên ‘lợi thế tâm lý’ Của Một Nhà Giao Dịch Chiến Thắng

Mặc Dù Có Một Phương Pháp Giao Dịch Tuyệt Vời Là Một Khởi Đầu Tốt Và Quản Lý Rủi Ro Là Điều Bắt Buộc Để Tồn Tại Lâu Dài, Yếu Tố Tinh Thần Mạnh Mẽ Là Điều Bắt Buộc Đối Với Một Nhà Giao Dịch Chiến Thắng. Khả Năng Quản Lý Căng Thẳng, Thua Lỗ, Chuỗi Thua, Cái Tôi Và Thậm Chí Cả Những Chiến Thắng Lớn Sẽ Quyết Định Sự Tồn Tại Lâu Dài Của Một Nhà Giao Dịch Với Tất Cả Những Thứ Khác.

Dưới Đây Là Mười Điều Tạo Nên Lợi Thế Tinh Thần Cho Một Nhà Giao Dịch Chiến Thắng:

  1. Kỷ Luật Tuân Theo Kế Hoạch Giao Dịch Của Họ Bất Kể Cảm Xúc Của Họ.

  2. Họ Kiên Nhẫn Với Các Giao Dịch Thắng Và Thiếu Kiên Nhẫn Với Các Giao Dịch Thua.

  3. Họ Có Sự Kiên Trì Để Không Bỏ Cuộc Khi Thất Vọng Tột Độ.

  4. Họ Cân Bằng Về Tinh Thần Và Cảm Xúc Dù Thắng Hay Thua. Với Những Nhà Giao Dịch Giỏi Nhất, Bạn Không Thể Biết Họ Đang Thắng Hay Thua.

  5. Họ Có Khả Năng Sử Dụng Logic & Lý Trí Trên Cảm Xúc Trong Môi Trường Thị Trường Khó Khăn.

  6. Họ Lưu Tâm Đến Bản Ngã Và Bản Ngã Của Họ Và Có Thể Vượt Qua Những Xung Động Mạnh Mẽ.

  7. Họ Luôn Tập Trung Với Đạo Đức Làm Việc Nghiêm Túc Và Thực Hiện Nhiều Giờ Nghiên Cứu Để Xây Dựng Các Hệ Thống Và Phương Pháp.

  8. Họ Có Một Niềm Đam Mê Mạnh Mẽ Đối Với Giao Dịch Mang Lại Cho Họ Năng Lượng Để Tiếp Tục Giao Dịch Ngay Cả Khi Gặp Nhiều Thất Bại.

  9. Họ Có Thể Lọc Tiếng Ồn Từ Người Khác Và Bỏ Qua Nó Và Thay Vào Đó Tập Trung Vào Hành Động Giá, Biểu Đồ Và Hệ Thống Giao Dịch Của Họ.

  10. Họ Không Tin Tất Cả Những Gì Họ Nghe Thấy, Họ Làm Bài Tập Về Nhà Để Xem Nó Có Thực Sự Đúng Không.Người viết Steve Burns.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097 566 1281