Category Archives: Khuyến nghị

HIỂU THÊM VỀ SUY THOÁI VÀ KHỦNG HOẢNG:

  ✅✅✅Không có một định nghĩa về suy thoái được áp dụng đồng loạt ở...

QUI TẮC NHỮNG CON KIẾN CỦA DAVID RYAN: thường mua những siêu cp mạnh nhất ở nền giá số 2.

✅✅✅Qui tắc MVT của David Ryan hay “những con kiến’’: mỗi cổ phiếu vừa mới...

ĐÁM TÀI PHIỆT:

  Trong bất cứ sự kiện nào không thể phủ nhận vai trò của ngân...

MÔ HÌNH CỐC TAY CẦM 

  1️⃣ Có đoạn tăng trước đó ít nhất từ 30% trở lên ( không chỉ...

MÔ HÌNH ĐĨA CÓ QUAI

  Đĩa có quai là mô hình tương tự cốc có tay cầm (tách có...

NHỮNG PHÁN ĐOÁN MANG TÍNH ĐỊNH KIẾN —> RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ.

🧜‍♂️🧜‍♂️🧜‍♂️ Biết càng nhiều mô hình, càng nhiều chỉ báo kĩ thuật, càng nhiều kĩ thuật...

MÔ HÌNH ĐĨA CÓ QUAI

Đĩa có quai là mô hình tương tự cốc có tay cầm (tách có quai)...

097 566 1281