QUI TẮC NHỮNG CON KIẾN CỦA DAVID RYAN: thường mua những siêu cp mạnh nhất ở nền giá số 2.

Qui tắc MVT của David Ryan hay “những con kiến’’: mỗi cổ phiếu vừa mới thoát ra khỏi nền giá đầu tiên muốn tăng giá kéo dài phải có các đặc điểm sau đây:

1️⃣ Đà tăng trưởng: cổ phiếu này phải tăng giá 12 trong 15 ngày giao dịch.
2️⃣Khối lượng tăng 25 % hoặc nhiều hơn trong 15 ngày giao dịch
3️⃣Giá: giá cp tăng hơn 20 % trong 15 ngày giao dịch ( mức tăng càng mạnh và khối lượng tăng giá càng lớn trong 20 ngày là càng tốt).

Ví dụ ở ttck VN: ACB có 12 phiên tăng giá trong 15 phiên và tăng trên 20 %. NKG có 11 phiên tăng trong 15 phiên (gần đạt). PHR có 12 phiên tăng giá trong 15 phiên sau mô hình nền giá đặt chồng trên nền giá (vẫn tính là ở nền giá số 1). HBC có 12 phiên tăng trong 15 phiên. CTD có 12 phiên tăng trong 15 phiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097 566 1281