Category Archives: Khuyến nghị

QUI TẮC NHỮNG CON KIẾN CỦA DAVID RYAN: thường mua những siêu cp mạnh nhất ở nền giá số 2.

✅✅✅Qui tắc MVT của David Ryan hay “những con kiến’’: mỗi cổ phiếu vừa mới thoát ra khỏi nền giá đầu tiên muốn tăng giá kéo dài phải có các đặc điểm sau đây: 1️⃣ Đà tăng trưởng: cổ phiếu này phải tăng giá 12 trong 15 ngày giao dịch. 2️⃣Khối lượng tăng 25 % hoặc […]

QUI LUẬT BIẾN ĐỔI NỔI TIẾNG : lĩnh vực siêu vi khuẩn học (covid 19 có thể biến đổi và nguy hiểm hơn trong thời gian tới). –bài viết ngày 9/5/2020

  Đại dịch bùng phát là do nỗ lực đặc biệt của số ít người mang bệnh. Nhưng đôi khi nó còn bùng phát khi có một điều gì đó tình cờ biến đổi chính các tác nhân của đại dịch. Trong lĩnh vực siêu vi khuẩn học, đây cũng là một quy luật rất […]

MÔ HÌNH CỐC TAY CẦM 

  1️⃣ Có đoạn tăng trước đó ít nhất từ 30% trở lên ( không chỉ mô hình cốc tay cầm, mà bất kì mô hình nào ở nền giá số 1 đều bắt buộc phải có điều kiện này trừ trường hợp cổ phiếu mới lên sàn) Để hình thành một mẫu hình chuẩn, bạn […]

MÔ HÌNH ĐĨA CÓ QUAI

  Đĩa có quai là mô hình tương tự cốc có tay cầm (tách có quai) khác nhau duy nhất là thời gian hình thành cái đĩa dài hơn thời gian hình thành cái cốc (đĩa trên 65 tuần, còn cốc thì từ 7-65 tuần). Còn lại tất cả các điều kiện khác thì giống […]

NHỮNG PHÁN ĐOÁN MANG TÍNH ĐỊNH KIẾN —> RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ.

🧜‍♂️🧜‍♂️🧜‍♂️ Biết càng nhiều mô hình, càng nhiều chỉ báo kĩ thuật, càng nhiều kĩ thuật định giá DN, đọc càng nhiều sách về kinh tế đầu tư chứng khoán thì càng tốt. Tuy nhiên thực tế không phải vậy, cuộc sống cũng thế và đầu tư cũng vậy, đỉnh cao của nó là đơn giản […]

MÔ HÌNH ĐĨA CÓ QUAI

Đĩa có quai là mô hình tương tự cốc có tay cầm (tách có quai) khác nhau duy nhất là thời gian hình thành cái đĩa dài hơn thời gian hình thành cái cốc (đĩa trên 65 tuần, còn cốc thì từ 7-65 tuần). Còn lại tất cả các điều kiện khác thì giống nhau. […]

097 566 1281