PHỎNG VẤN ĐỘC QUYỀN W.B CỦA CNN (funny).

🗡🗡🗡PV: Thưa ông Warren Buffett, vì sao ông ko mua cp đợt cuối tháng 3, đầu tháng 4.

😭😭😭 Warren Buffett: lúc đó tôi sợ hãi

🗡🗡🗡. PV: vậy nó có trái với nguyên tắc của ông ko.

😜😜😜 Warren Buffett: thế tôi mới cắt đúng đáy và mất nhiều tiền đó, 😈😈😈

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097 566 1281