HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA CÁC QUỸ TƯƠNG HỖ THẤP HƠN CHÚNG TA NGHĨ:

Đánh giá hiệu quả của một quỹ tương hỗ là lĩnh vực bạn không muốn sai sót, dù chỉ một ít. Một dịch chuyển trong tăng trưởng thường niên có thể là sự khác biệt giữa một tài sản tài chính và một con chó.Các quĩ trong danh mục Large Blend của Morningstar, đầu tư vào các công ty có thể coi là đại diện cho S&P500. Các quĩ trong loại này tăng trưởng 178,4% trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2004: một tỉ lệ tăng trưởng tốt 10,8% một năm. Có vẻ như bạn sẽ kiếm được nhiều tiền nếu như bạn đầu tư vào các quỹ này, không phải vậy sao?.
Thật ra, không phải thế. Một nghiên cứu năm 2006 do Savant Captital thực hiện đã ít nhiều rọi luồng ánh sáng lạnh lùng lên các con số này. Hãy suy nghĩ cách mà Morningstar tạo lên con số đó. Vào năm 2004, bạn xét tất cả các quỹ trong danh mục Large Blend, và xem chúng tăng trưởng ra sao trong 10 năm gần nhất.
Nhưng có gì đó bị thiếu ở đây: các quỹ không tồn tại nữa. Các quỹ tương hỗ không tồn tại mãi mãi. Một số quỹ ăn nên làm ra, một số thì chết đi. Các quỹ đã chết nhìn chung là các quỹ không làm ra tiền. Do đó đánh giá giá trị của các quỹ tương hỗ trong một thập kỷ thông qua các quỹ còn tồn tại sau 10 năm chứ không phải đã bao gồm tất cả các quĩ ( cả những quỹ đã chết).
Nghiên cứu của Savant phát hiện ra rằng nếu bạn tính cả hiệu suất của cả các quỹ đã chết cùng với hiệu quả của các quĩ vẫn tồn tại thì tỷ lệ tăng trưởng ở mức 134,5%, một mức không còn ấn tượng mấy, hơn 8,9% một năm.
Trích cuốn sách của Jordan Ellenberg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097 566 1281