CĂM GHÉT THẤT BẠI

 

Barber và Odean nghiên cứu các dữ liệu thương mại về 10.000 khách hàng của một hãng môi giới chiết khấu lớn và rút ra “ảnh hưởng theo xu hướng”. Các nhà đầu tư có khuynh hướng bán các cổ phiếu đang tăng giá và giữ lại các khoản đầu tư thất bại. Việc bán các cổ phiếu đang tăng giá giúp nhà đầu tư nhìn thấy lợi nhuận và tự tin hơn. Nếu bán các cổ phiếu đang mất giá, họ sẽ cảm thấy buồn và hối tiếc vì thất bại.

Cảm giác căm ghét thất bại giải thích tại sao người bán lại miễn cưỡng chịu lỗ khi bán các tài sản.

Kahneman và Tversky kết luận rằng mọi người khó chấp nhận thất bại hơn thành công đến 2,5 lần. Nói cách khác, một đô-la mất đi sẽ gây đau đớn gấp 2,5 lần so với 1 đô-la thu được. Mọi người thể hiện sự căm ghét thất bại, thậm chí việc thay đổi 100 đô-la hầu như không khiến những người có tài sản lớn chú ý.

Tuy nhiên, thú vị là ở chỗ, khi một người đối diện với tình huống gần như chắc chắn bị thiệt hại, các nhà tâm lý nhận thấy anh ta rất thích đánh cược. Và việc này đẩy anh ta vào vòng nguy hiểm, vì rủi ro lúc này rất lớn.

👉👉👉 Căm ghét thất bại là một việc làm gây nhiều tốn kém. Chỉ khi nhà đầu tư gạt bỏ được cái tôi, và xác định họ đầu tư để kiếm tiền thì mới nhân thức đầy đủ cũng như đầu tư đúng cách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097 566 1281