Category Archives: Trong nước

HIỂU THÊM VỀ SUY THOÁI VÀ KHỦNG HOẢNG:

  ✅✅✅Không có một định nghĩa về suy thoái được áp dụng đồng loạt ở tất cả các quốc gia. Nhưng thông thường, người ta thường cho rằng suy thoái sẽ là một khoảng thời gian (thường là một hoặc hai quí) khi qui mô của nền kinh tế thu hẹp lại. Chẳng hạn, theo […]

2020, NỬA NĂM GẦN QUA: siêu bất thường, tình trạng khẩn cấp và thị trường diễn biến rất kì lạ

  🅰️TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP LÀ BẤT THƯỜNG: theo Ayn Rand, Đạo đức của các trường hợp khẩn cấp Định nghĩa: Trường hợp khẩn cấp không phải là tình huống bình thường. Chúng là những khoảng thời gian bó kín được đặc trưng bởi điều kiện sống khắc nghiệt, khác biệt với bình thường. Sống […]

097 566 1281