Category Archives: lớp học

LỊCH HỌC LỚP ĐẦU TƯ THỰC CHIẾN M38 (ONLINE), THÁNG 11-12/2022

Chào tất cả ace, mình xin thông báo về lịch học và các thông tin về lớp học thực chiến M38(online) tháng 11-12/2022 tới ace đang quan tâm, cụ thể như sau; Thời gian học trong 6 ngày thứ 7 và chủ nhật, vào các ngày 19, 20.26 và 27 tháng 11 và ngày 03, 04 […]

LỊCH HỌC LỚP ĐẦU TƯ THỰC CHIẾN M36 (ONLINE), THÁNG 10/2022

Chào tất cả ace, mình xin thông báo về lịch học và các thông tin về lớp học thực chiến M36(online) tháng 10/2022 tới ace đang quan tâm, cụ thể như sau; Thời gian học trong 6 ngày thứ 7 và chủ nhật, vào các ngày 24, 25 tháng 9 và ngày mùng 01, mùng 02, […]

LỊCH HỌC LỚP ĐẦU TƯ THỰC CHIẾN M35 (ONLINE), THÁNG 9/2022

Chào tất cả ace, mình xin thông báo về lịch học và các thông tin về lớp học thực chiến M35(online) tháng 09/2022 tới ace đang quan tâm, cụ thể như sau; Thời gian học trong 6 ngày thứ 7 và chủ nhật, vào các ngày 27, 28 tháng 8 và ngày mùng 03, mùng 04, […]

LỊCH HỌC LỚP ĐẦU TƯ THỰC CHIẾN M34 (ONLINE), THÁNG 7/2022

Chào tất cả ace, mình xin thông báo về lịch học và các thông tin về lớp học thực chiến M34(online) tháng 07/2022 tới ace đang quan tâm, cụ thể như sau; Thời gian học trong 6 ngày thứ 7 và chủ nhật, ngày 09, 10, 16,17, 23 và ngày 24  tháng 07/2022, chiều từ 13h30 […]

LỊCH HỌC LỚP ĐẦU TƯ THỰC CHIẾN M33 (ONLINE), THÁNG 6/2022

Chào tất cả ace, mình xin thông báo về lịch học và các thông tin về lớp học thực chiến M33(online) tháng 06/2022 tới ace đang quan tâm, cụ thể như sau; Thời gian học trong 6 ngày thứ 7 và chủ nhật, ngày 11, 12, 18,19, 25 và ngày 26  tháng 06/2022, chiều từ 13h30 […]

LỊCH HỌC LỚP ĐẦU TƯ THỰC CHIẾN M30 (ONLINE), THÁNG 3/2022

Chào tất cả ace, mình xin thông báo về lịch học và các thông tin về lớp học thực chiến M30(online) tháng 03/2022 tới ace đang quan tâm, cụ thể như sau; Thời gian học trong 6 ngày thứ 7 và chủ nhật, ngày 19, 20, 26,27 tháng 03/2022 và ngày mùng 2, ngày mùng  3 […]

LỊCH HỌC LỚP ĐẦU TƯ THỰC CHIẾN M29 (ONLINE), THÁNG 2/2022

Chào tất cả ace, mình xin thông báo về lịch học và các thông tin về lớp học thực chiến M29(online) tháng 01/2022 tới ace đang quan tâm, cụ thể như sau; Thời gian học trong 6 ngày thứ 7 và chủ nhật, ngày 19, 20, 26,27 tháng 02/2022 và ngày mùng 5, ngày mùng  […]

LỊCH HỌC LỚP ĐẦU TƯ THỰC CHIẾN M28 (ONLINE), THÁNG 1/2022

Chào tất cả ace, mình xin thông báo về lịch học và các thông tin về lớp học thực chiến M28(online) tháng 01/2022 tới ace đang quan tâm, cụ thể như sau; Thời gian học trong 3 ngày chủ nhật, ngày 02, 9 và 16 tháng 01/2022 học  trong 6 buổi. Thời gian học, sáng […]

LỊCH HỌC LỚP ĐẦU TƯ THỰC CHIẾN M27 (ONLINE), THÁNG 11/2021

Chào tất cả ace, mình xin thông báo về lịch học và các thông tin về lớp học thực chiến M26 (online) tháng 10/2021 tới ace đang quan tâm, cụ thể như sau: Thời gian học trong 3 ngày chủ nhật, ngày 07, 14 và 21 tháng 11/2021 học  trong 6 buổi. Thời gian học, sáng […]

LỊCH HỌC LỚP ĐẦU TƯ THỰC CHIẾN M26 (ONLINE), THÁNG 10/2021

Chào tất cả ace, mình xin thông báo về lịch học và các thông tin về lớp học thực chiến M26 (online) tháng 10/2021 tới ace đang quan tâm, cụ thể như sau: Thời gian học trong 3 ngày chủ nhật, ngày 03, 10 và 17 tháng 10/2021 học  trong 6 buổi. Thời gian học, sáng […]

097 566 1281